Tin mới

ủng hộ đồng bào miền Trung sau đợt lũ tháng 10 năm 2010.

76 hộ dân xóm Thịnh Văn, xã Sơn Thịnh, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Thời gian tiến hành quyên góp: từ 26/10/2010 đến 5/11/2010 Chi tiết >..

Danh sách các cá nhân và tổ chức đã ủng hộ chương trình cứu trợ sau bão KETSANA

Tổng số tiền ủng hộ tính đến ngày 13-11-2009: 38,367,000 VND Mục tiêu đặt ra : 40,000,000 VND Chi tiết >..

Hình ảnh chuyến đi ủng hộ đồng bào bão lụt tại Hà Tĩnh - Ngày 8 tháng 11 năm 2010

                                   

Chi tiết ...

Không gian hành lang

                                   

Chi tiết ...

Văn phòng

                                   

Chi tiết ...

Phòng họp

                                   

Chi tiết ...

Các hoạt động của chúng tôi

                                   

Chi tiết ...

Tổ chức từ thiện

                                   

Chi tiết ...

Lễ giáng sinh

                                   

Chi tiết ...

Ngày quốc tế thiếu nhi

                                   

Chi tiết ...