Tin mới

ủng hộ đồng bào miền Trung sau đợt lũ tháng 10 năm 2010.

76 hộ dân xóm Thịnh Văn, xã Sơn Thịnh, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Thời gian tiến hành quyên góp: từ 26/10/2010 đến 5/11/2010 Chi tiết >..

Danh sách các cá nhân và tổ chức đã ủng hộ chương trình cứu trợ sau bão KETSANA

Tổng số tiền ủng hộ tính đến ngày 13-11-2009: 38,367,000 VND Mục tiêu đặt ra : 40,000,000 VND Chi tiết >..